1942
film ”Lo Sconosciuto di San Marino”
marsz
???
???
pieśń żołnierska
1834
poemat epicki ”Pan Tadeusz”
recytacja
1937
Czechosłowacja
odezwa, monolog
publikacja ”Dwie pieśni o panu prezydencie”
pieśń
1921
tomik ”30 nowych piosenek kabaretowych”
piosenka ułańska
1936
film ”Bohaterowie Sybiru”
piosenka-kujawiak
1915
rewia ”Vivat wolność”
piosenka walc
XVII w.
???
???
pieśń rycerska