1953
film ”Przygoda na Mariensztacie”
piosenka, walczyk
1930
rewia ”Niebieski walc”
walc
???
???
walc tyrolski
1906
operetka ”Czar walca”
aria
1937
rewia ”Słońce w Cyruliku”
walc
1937
film ”Niedorajda”
walc