«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Bogurodzica (hymn narodowy) 1621

tytuł:

Bogurodzica (hymn narodowy)

Boga Rodzica

gatunek:
pieśń, hymn narodowy

Bogarodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja
Twego Syna hospodzina, Matko zwolena Maryja,
Ziści nam, spuści nam.
Kyrie eleison.

Twego dziela krzciciela bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze:
Słysz modlitwę, jąż nosimy
A dać raczy, jegoż prosimy;
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt
Kyrie eleison


Wstał z martwych Krol nasz Syn Boży,
Wierzysz w to, człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bog swoj lud
Odjął diablej strożej.

Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominął
Człowieka pirwego.

Jenże trudy cirpiał zawiernie,
Jeszcze był nie prześpiał zaśmiernie,
Aliż sam Bog z martwych wstał.

Adamie ty Boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga (w)wiecu,
Domieściż twe dzieci,
Gdzież krolują anieli.

Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły,
Bychom z tobą byli,
Gdzie się nam radują szwe niebieskie siły.

Była radość, była miłość, było widzenie Tworca
Anielskie bez końca,
Tuć sie nam zwidziało diable potępienie.

Ni srebrem, ni złotem nas diabłu odkupił,
Swą mocą zstąpił.

              
              
Objaśnienia:
1) domieścić
-
doprowadzić do czegoś
2) zawiernie
-
zaiste, zaprawdę, prawdziwie

Pełny tekst od Damiana.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Damian 2018-01-31 01:51
Depozyt wiary, dany nam od św. Wojciecha

Bogarodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja
Twego Syna hospodzina, Matko zwolena Maryja,
Ziści nam, spuści nam.
Kyrie eleison.

•)Twego dziela krzciciela bożycze,
Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze:
Słysz modlitwę, jąż nosimy
A dać raczy, jegoż prosimy;
A na świecie zbożny pobyt,
Po żywocie rajski przebyt
Kyrie eleison


Wstał z martwych Krol nasz Syn Boży,
Wierzysz w to, człowiecze zbożny,
Iż przez trud Bog swoj lud
Odjął diablej strożej.

Przydał nam zdrowia wiecznego,
Starostę skował pkielnego,
Śmierć podjął, wspominął
Człowieka pirwego.

Jenże trudy cirpiał zawiernie,
Jeszcze był nie prześpiał zaśmiernie,
Aliż sam Bog z martwych wstał.

Adamie ty Boży kmieciu,
Ty siedzisz u Boga (w)wiecu,
Domieściż twe dzieci,
Gdzież krolują anieli.

Tegoż nas domieściż, Jezu Kryste miły,
Bychom z tobą byli,
Gdzie się nam radują szwe niebieskie siły.

Była radość, była miłość, było widzenie Tworca
Anielskie bez końca,
Tuć sie nam zwidziało diable potępienie.

Ni srebrem, ni złotem nas diabłu odkupił,
Swą mocą zstąpił.
----------
•) Tekst z poza płyty.
Damian 2018-01-31 03:09
Wiadomo, że mel. i t. wyszła z pod jednego pióra.
Autorstwo przypisuje tradycja św. Wojciechowi.I choć wielu to podważa,to nie mając innych przesłanek co do autorstwa Ci sami piszą, że prawdopodobnie autorem jest właśnie św. Wojciech.
Ja na miejscu kierownika przy melodii i texcie wpisał bym właśnie św. Wojciecha.
Była by to druga pieśń napisana przezctego świętego.
Pierwszą bowiem jest hymn Czechów
,,hospodyna pomiluj ny"
Co się tyczy gatunku to-hymn narodowy;carmen patrium
Damian 2018-01-31 03:26
Pieśń ma dziś 26 zwrotek.Ja położyłem tu tylko pierwotną część i część wielkanocną.
Interpunkcja za Piotrem Skargą.
Część wielkanocna i dalsze części,to tak naprawdę osobne pieśni, połączone jeszcze w średniowieczu z hymnem,Tak,że dziś,choć ewidentnie różnią się strukturą,to wrosły się jak szczepioone drzewko w jeden pień, i dziś choć czasami podaje się tylko którąś z części,to dodaje się dopisek ,,pieśń z ,,Bogurodzicy" wzięta".
Rabin 2021-06-05 22:52
Pierwszy wers i •) z 8. do usunięcia.
Rabin 2021-06-06 12:09
Rabin 2022-06-25 23:54
Pan Damian raczył wypisywać głupoty.
Pieśń powstała w XIII lub w XIV wieku, kilkaset lat po śmierci świętego Wojciecha. Autor pozostaje nieznany.
Rabin 2022-06-27 21:03
Kompozytorem ani autorem tekstu nie jest więc Sławnikowic.
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Wykonawcy: 
 Chóry: 

Posłuchaj sobie

ok. 1948 r.
akompaniuje Tadeusz Kassern
⋯ ※ ⋯
Musette Publishers
kat: 1009B mx: P-8
ze zbiorów:
Jurek Gogacz
0:00
0:00
druga strona - audio:
„We Wrocławiu na ryneczku - Od Berlina jadę”
⋯ ※ ⋯
His Master's Voice
kat: B.D.953 mx: OEA.9400
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
druga strona - audio:
„”Jeszcze Polska nie zginęła”, ”Warszawianka””
Etykiety płyt
Bogurodzica (hymn narodowy)
Kt: E7524
Mx: 87700
kolekcja: www.lemko.org
Bogurodzica (hymn narodowy)
Kt: B.D.953
Mx: OEA.9400
Bogurodzica (hymn narodowy)
Kt: No. 607.
Mx: 2939.
 
Bogurodzica (hymn narodowy)
Kt: 1009B
Mx: P-8
kolekcja: Jurek Gogacz
Podobne teksty:
Śliczna Panienka 3
Pod twą obronę 2
Modlitwa za Polskę 2
Gwiazda na niebie błysnęła 2
Boże Ojcze (Troschel, ?) 2
Śliczna Gwiazdo miasta Lwowa 2
O Władco świata 2
Pod krucyfiksem 2