«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Łączko, łączko, łączko zielona 1671

tytuł:

Łączko, łączko, łączko zielona

”Fajo - fajo porcelanowa”, ”Więcej piwa”, ”Piwo, piwo”

gatunek:
pieśń żołnierska, polka
muzyka:
słowa:

Łączko, łączko, łączko zielona.
Kto cię łączko będzie kosił,
Jak ja będę strzelbę nosił?
Łączko, łączko, łączko zielona.

Rolo, rolo, rolo zorana,
Kto ciebie będzie bronował.
Jak ja będę maszerował?
Rolo, rolo, rolo zorana.

Dęby, dęby, dęby zielone!
A któż dęby będzie rąbał,
Jak ja będę maszerował?
Dęby, dęby, dęby zielone!

Ogród, ogród, ogród różany!
Któż tu będzie ogrodnikiem,
Jak ja będę wojownikiem.
Ogród, ogród ogród różany!

Koniu, koniu, koniku siwy!
Kto cię koniu będzie pasał,
Jak ja będę w wojnie hasał;
Koniu, koniu, koniku siwy!

Krówki, krówki, krówki łaciate!
Kto tym krówkom poda trawy.
Jak ja pójdę na bój krwawy,
Krówki, krówki, krówki, łaciate!

Fajo, fajo, porcelanowa!
Któż cię będzie fajko kurzył
Jak ja będę w wojsku służył.
Fajo, fajo porcelanowa!

Piwko, piwko, piwko, czerwone!
Któż cię będzie piwo pijał,
Jak ja będę wrogów bijał.
Piwko, piwko, piwko czerwone!

Maryś, Maryś, Maryś kochana,
Któż cię będzie Maryś kochał,
Jak ja będę w wojsku szlochał.
Maryś, Maryś, Maryś kochana.

Żono, żono, żono kochana!
Kto ciebie pocieszał będzie,
Jak mnie w domu już nie będzie?
Żono, żono, żono kochana?(tekst śpiewany przez pana Wejcherta - od Iwony)
Łączko, łączko, łączko zielona.,
Hej, łączko, łączko, łączko zielona!
Kto cię łączko będzie kosił,
Gdy ja będę szablę nosił?
Łączko, łączko, łączko zielona!

Krówko, krówko, krówko łaciata,
Hej, krówko, krówko, krówko łaciata!
Kto cię, krówko, będzie doił,
Jak ja będę konie poił?
Krówko, krówko, krówko, łaciata!

Fajo, fajo, porcelanowa,
Hej, fajo, fajo, porcelanowa!
Kto cię będzie fajo kurzył,
Gdy ja będę w wojsku służył?
Fajo, fajo, porcelanowa!

Matuś, matuś, matuś jedyna,
Hej, matuś, matuś, matuś jedyna!
Kto ci wodę będzie nosił,
Gdy ja będę w polu kosił?
Matuś, matuś, matuś jedyna!

Maryś, Maryś, Maryś kochana,
Hej, Maryś, Maryś, Maryś kochana!
Kto cię, Maryś, pocałuje,
Gdy ja w pole powędruję?
Maryś, Maryś, Maryś kochana.

Od Basi.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Iwona 2020-12-14 09:12
może warto dodać tekst śpiewany przez Wejcherta:
Łączko, łączko, łączko zielona.,
Hej, łączko, łączko, łączko zielona!
Kto cię łączko będzie kosił,
Gdy ja będę szablę nosił?
Łączko, łączko, łączko zielona!

Krówko, krówko, krówko łaciata,
Hej, krówko, krówko, krówko łaciata!
Kto cię, krówko, będzie doił,
Jak ja będę konie poił?
Krówko, krówko, krówko, łaciata!

Fajo, fajo, porcelanowa,
Hej, fajo, fajo, porcelanowa!
Kto cię będzie fajo kurzył,
Gdy ja będę w wojsku służył?
Fajo, fajo, porcelanowa!

Matuś, matuś, matuś jedyna,
Hej, matuś, matuś, matuś jedyna!
Kto ci wodę będzie nosił,
Gdy ja będę w polu kosił?
Matuś, matuś, matuś jedyna!

Maryś, Maryś, Maryś kochana,
Hej, Maryś, Maryś, Maryś kochana!
Kto cię, Maryś, pocałuje,
Gdy ja w pole powędruję?
Maryś, Maryś, Maryś kochana.
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Wykonawcy: 

Posłuchaj sobie

kat: H-1215 B mx: MEN-1
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Płyńmy z prądem rzeki”
⋯ ※ ⋯
Venus Grand Record
kat: № 10032 mx: 10032
ze zbiorów:
Jerzy Adamski
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Prosiłem ją raz w agreście”
⋯ ※ ⋯
Standard Phono Corp.
kat: F-3021-B mx: 10-096
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
⋯ ※ ⋯
Continental
kat: C-782-A mx: A-4177
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Wiejska dziewczyna”
⋯ ※ ⋯
Dana Records
kat: 568 A mx: DAN-568-A-1
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
Etykiety płyt
Łączko, łączko, łączko zielona
Kt: C-782-A
Mx: A-4177
Łączko, łączko, łączko zielona
Kt: 568 A
Mx: DAN-568-A-1
 
Łączko, łączko, łączko zielona
Kt: H-1215 B
Mx: MEN-1
Łączko, łączko, łączko zielona
Kt: F-3021-B
Mx: 10-096
 
Łączko, łączko, łączko zielona
Kt: № 10032
Mx: 10032
kolekcja: Jerzy Adamski