«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Pójdźmy wszyscy do stajenki 895

tytuł:

Pójdźmy wszyscy do stajenki

gatunek:
kolęda
słowa:

(tekst wg. Chóru ze św. Cecylii - od Rabina)
Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki:
Powitajmy maleńkiego,
I Panienkę Matkę jego.

Witaj Jezu ukochany,
Od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

Witaj dziecineczko w żłobie;
Wyznajemy Boga w tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z matki człowiekiem:

Któż to słyszał takie dziwy,
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie,
Dwie natury różne sobie.

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Rabin 2021-12-09 20:51
Tekst kolędy śpiewany na nagraniu (całość, jak można zobaczyć w linku, jest trochę dłuższa - https://pl.m.wikisource.org/wiki/%C5%9Apiewnik_ko%C5%9Bcielny/P%C3%B3jd%C5%BAmy_wszyscy_do_stajenki )

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki:
Powitajmy maleńkiego,
I Panienkę Matkę jego.

Witaj Jezu ukochany,
Od Patryarchów czekany,
Od Proroków ogłoszony,
Od narodów upragniony.

Witaj dziecineczko w żłobie;
Wyznajemy Boga w tobie,
Coś się narodził tej nocy,
Byś nas wyrwał z czarta mocy.

Witaj Jezu nam zjawiony,
Witaj dwakroć narodzony,
Raz z Ojca przed wieków wiekiem,
A teraz z matki człowiekiem:

Któżto słyszał takie dziwy,
Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,
Ty łączysz w boskiej osobie,
Dwie natury różne sobie.
M. G. J. 2022-11-26 09:20
Dana 1009-B, mx DAN-1009 B, śpiewa Staś Jaworski, chór Arfa, Ed Sennert dir., organ: Gil Bajek, a. (arrangement?) W. Dana. Tekst tylko 3 zwrótki, pierwsza powtarzana w końcu, linia 5: I Mariję Matkę jego.
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Wykonawcy: 
 Chóry: 

Posłuchaj sobie

⋯ ※ ⋯
Brunswick
kat: 60087 mx: 60087
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Anioł pasterzom mówił”
&
dyryguje
Edmund Sennert
na organach
Gil Bajek
⋯ ※ ⋯
Dana Records
kat: 1009 B mx: DM1009B
ze zbiorów:
jakej (archive.org)
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Anioł pasterzom mówił”
Etykiety płyt
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Kt: 60087
Mx: 60087
Pójdźmy wszyscy do stajenki
Kt: 1009 B
Mx: DM1009B
Podobne teksty:
Cztery lata zawszem pasał 3
Ach, ubogi żłobie 3
Śliczna Panienka 3
Tusząc pasterze, że dzień blisko 3
Dzwonki na Gwiazdkę 3
Nowy rok bieży 3
Jezus malusieńki 2
W żłobie leży (Chwalibóg) 2