«
»
Stare Melodie na Facebook
StareMelodie.pl - kanał RSS

Nie bądź głupi 1086

tytuł:

Nie bądź głupi

Kłopoty miłosne

gatunek:
walc
oryginał z:?
1933 roku
słowa:

Gdy się w mądrej kocha głupi
Tra la lalala lalalla lala
Obietnicą jej nie kupi
Tralala...
Ledwo szepnie: ja cię lubię
Ledwo szepnie
Ani spojrzy, już po ślubie
I chłop wdepnie

Gdy się głupia w mądrym kocha
Tralalalalalala
On jest łajdus/szelma, ona płocha
Tralalalalal...
Zmyka on, a smętnie ona
Okiem zerka
I zostaje uwiedziona
Bo frajerka

Jeśli głupi są oboje
Tralalalalalalalalaaa...
Zaraz wiersze i nastroje
Tralalallaa
Ona marzy: luby weź mnie
wzdycha/nie śmie, cnota
A on wzdycha, ale nie śmie
Bo idiota

Legenda:
inc, incipit - incipit - z braku informacji o tytule pozostaje cytat, fragment tekstu z utworu
abc (?), (abc?) - tekst poprzedzający (?) jest mało czytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc ... def - tekst jest nieczytelny (przepisywanie ze słuchu)
abc/def - tekst przed i po znaku / występuje zamiennie
abc (abc) - wyraz lub zwrot wymagający opisu, komentarza
(abc) - didaskalia lub głupie komentarze kierownika

Iwona 2019-07-26 19:17
w.8 i chłop wdepnie (wyraźnie słychać na Syrenie)
poza tym Faliszewski śpiewa wymiennie
w.12 łajdus (Syrena)/szelma (Orbis)
w.25 wzdycha (Syrena)/ nie śmie (Orbis)

Ciekawe, jak napisał to Herz.
Dodaj komentarz
Szukaj tytułu lub osoby

 Wykonawcy: 

Posłuchaj sobie

kat: CAT. 161 mx: OP. 198
ze zbiorów:
StareMelodie.pl
0:00
0:00
druga strona - audio:
„Zaloty (Frank, Faliszewski)”
0:00
0:00
Etykiety płyt
Nie bądź głupi
Kt: CAT. 161
Mx: OP. 198
kolekcja: StareMelodie.pl
Nie bądź głupi
Kt: 3989
Mx: 23378
kolekcja: Krzysiek45fan
Podobne teksty:
Romanza 2